• +(372)535-408-98
 • Tartu mnt.83-204(2 kor.), 10115 Tallinn

Info garantii kohta hambaravis

Tervishoiuteenust osutatakse võlaõigusseaduse ( VÕS) 41. Peatükis sätestatud nõuete kohaselt.

Nimetatud seadus ei sätesta tervishoiuteenuse osutamisel sellist mõistet nagu « garantii». Vastavalt võlaõigusseadusele ei või  tervishoiuteenuse osutaja lubada patsiendi paranemist või protseduuri edukust, saab rääkida prognoosist.

Meditsiiniline prognoos on arsti teadmistel ja kogemusel põhinev  OLETUS higuse tekkimise tõenäosue kohta,selle kulgemise ja tulemuse kohta, samuti ravivõtete edukuse ning ravi tulemuse kohta.

Küll aga laineb garantii teatud toodetele, mida kasutatakse või valmistatakse hambaraviteenuse osutamise kägus. Need tooted liigituvad seaduse mõttes Meditsiiniseadmete alla, mida reguleerib Meditsiiniseadmete seadus (MSS).

Hambaravi kuuluvad patsiendi suuõõnde paigaldatavate meditsiiniseadmete alla:

Hambatehnilise labori poolt valmistavad hambaproteesid

Puuduvate hammaste asendamiseks kasutatavad implantaadid

Hambuse korigeerimiseks kasutatavad suust eemaldatavad aparaadid ja fikseeritud ravivahendid (näiteks breketid)

Patsiendi suuõõnde paigaldatavate meditsiiniseadmete ( hambaproteeside, implantaatide ja ortodontiliste seadmete) nõutekohase valmistamise eest vastutab nimetatud seadmete tootja

(hambatehniline labor, valmistaja- tehas jne)

Garantii tingimused on järgmised :

 1. Suust mitte –eemaldatavad proteesid ( kroonid, sillad, laminaadid, paused): 1 aasta.

Grantii alla ei kuulu ajutiseed mitte eemaldatavad proteesid.

 1. Suust eemaldatavad proteesid ( täisproteesid ja osalised proteesid ) ning suust eemaldatavad ortodontilised preparaadid:  6 kuud

Garantii alla ei kuulu vaakuumpressitud tooted,  ( valgenduskaped, Essix reteinerid, ajutised vaakumpressitud proteesid, hambumuskaped jne)

 1. Implantaadid: 2 aastat

 

Kuna garantii katab ainult tehnilist teostust, ei khti garantii järgmistel juhtudel:

 

 1. Patsient ei ole käinud regulaarselt järelkontrollides arsti poolt määratud sagedusega ( tavaliselt 2 korda aastas, iga 6 kuud tagant)
 2. Proteesi või ortodontilist paraadi on vahepea korrigeerinud või parandanud teise asutuse arst , kui see ei olnud eelnevalt kokku lepitud proteesi või ortodontilist aparaati paigaldanud arstiga.
 3. Olukord hammaskonnas on vahepeal muutunud ning see on põhjustanud defekti hambaproteesile, ortodontilisele aparaadile või implantaadile.
 4. Töö defekti on põhjustanud välised tegurid( trauma jms)
 5. Patsient ei ole kandnud suust eemaldatavat proteesi või ortodontilist aparaati.
 6. Üla – ja alalõua keraamilised tööd on omavahel kontaktis ning ptsient ei ole regulaarselt kasutanud öökapesid keraamika murdumise vältimiseks.

Info ja broneerimine

Aadress: Tartu mnt. 83-204 (2 kor.)
10115 Tallinn, Eesti
 
E. – R.: 9:00-17:00
L.: 9:00-17:00
P.: Suletud
 
Broneerimine: +(372)535-408-98

Andmed

N.E.W. Dental Clinic
EasyDental OÜ
Registrikood: 11998467
Tegevusluba: L02698
 
info@newdental.eu
+(372)535-408-98

Transport

 
 • 2,4 - "Lubja"
 • 2,15,39 - "Autobussijaam"

N.B.! Parkimine 1,5 t. tasuta tsoonis EP72 (Lubja 5), palun registreerige auto registratuuris.

© N•E•W Dental Clinic | Design by ZM